Koninklijke onderscheiding voor 4 VVD leden

Afgelopen vrijdag 27 april ontvingen 3 leden van de VVD een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning. Al eerder ontving Anke Hoekstra - van der Poort een onderscheiding bij haar afscheid van de gemeenteraad op 27 maart. In totaal ontvingen 24 inwoners van de gemeente Zwijndrecht een Koninklijke onderscheiding. De uitreiking vond plaats in de Bethelkerk. Bij de Koninklijke onderscheidingen was er een feestelijk programma.

Op de foto staan de leden die onderscheiding ontvingen van links naar rechts:

Anke Hoekstra - van der Poort nam dit jaar afscheid van de gemeenteraad na zich 16 jaar lang ingezet te hebben als raadslid in de gemeente Zwijndrecht en op vele andere manier actief is geweest.

Lona Huisman ontving een onderscheiding en wordt daarbij geprezen vanwege haar vele jaren aan maatschappelijke inzet voor onder andere het wijkplatform Walburg en in het zakkenrollers preventieteam.

Wilma en Elbert Vissers zetten zich al jaren maatschappelijk in voor de opvang (moeilijke) jongens in gezinnen. Maar ook voor de opvang van vluchtelingen, de Kledingbank, de Kredietunie en leveren op nog vele andere manieren een maatschappelijke bijdrage.

De VVD is trots op deze inwoners en haar leden die zich jaar in jaar uit inspannen voor het maatschappelijk belang en willen hen graag bedanken voor deze inzet. De VVD feliciteert hen met de Koninklijke onderscheiding!