VVD verkiezingsprogramma vastgesteld

De ledenvergadering van de VVD Zwijndrecht heeft het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsperiode 2018-2022 unaniem vastgesteld. In het verkiezingsprogramma worden oplossingen genoemd om de problemen aan te pakken en tegelijkertijd de belastingen betaalbaar te houden.

De crisis is voorbij en de VVD vindt dat alle inwoners van onze gemeente dit mogen merken. Door een voortvarende aanpak in omliggende gemeenten heeft Zwijndrecht op dit moment uitdagingen als het gaat om een bovengemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden en bovengemiddeld aantal sociale huurwoningen.

Dit verkiezingsprogramma geeft per thema de visie van de VVD op de rol van de Zwijndrechtse gemeenteraad en de standpunten die daar bij horen. Daarbij staan wij dicht bij onze kiezers. In een verkiezingsprogramma dat de dagelijkse zorgen van inwoners en ondernemers benoemt en oplossingen aandraagt. Oplossingen die voldoende onderscheidend en herkenbaar zijn en leefbaarheid in Zwijndrecht zullen verbeteren. Daarom willen wij op 21 maart 2018 zoveel mogelijk steun vinden om Zwijndrecht een gemeente te maken waar het goed en betaalbaar wonen is!

Download hieronder het verkiezingsprogramma (PDF) door op de link te klikken.