Laadpalen elektrische auto’s aan openbare weg toestaan

Veel mensen zouden een elektrische auto willen aanschaffen en de Rijksoverheid heeft als doelstelling dat in 2020 50% van de nieuw verkochte auto’s elektrisch is. De VVD Zwijndrecht stelt daarom voor dat eigenaren van een elektrische auto binnen 5 meter van hun eigen grond een laadpaal moeten kunnen plaatsen.

Het afwijzende beleid van de gemeente Zwijndrecht is nu nog in strijd met de landelijke visie en de energievisie van de Drechtsteden. Door het toestaan van laadpalen aan de openbare weg wordt de gemeente meer faciliterend richting deze bestuurders en zijn stroomkabels die door de lucht lopen of als struikeldraad over de stoep niet langer nodig.

Natuurlijk is het zo dat de eigenaar van de laadpaal niet automatisch recht heeft op de parkeerplaats waar deze paal staat. Maar met de lengte van de meeste laadkabels is vaak een bereik van 3 tot 5 parkeerplaatsen mogelijk.