VVD daagt uit tot "Outside the box" denken

Innovatie en duurzaamheid zijn voor de VVD erg belangrijk. De VVD fractie in Zwijndrecht daagt de gemeente en wethouders daarom uit op een andere manier te denken. Om “Outside the box” te denken. De VVD vraagt de gemeente hierbij in elk beleidsvoorstel uit te leggen waarom er geen beter of duurzamer alternatief is en doet een aantal concrete voorstellen op punten waarop de gemeente innovatiever kan en mag zijn.

Voorbeelden van innovatiever denken:

  • Gebruik maken van gerecycled asfalt. Dit is in andere gemeente bijna standaard.
  • Wedstrijden uitschrijven om anderen mee te laten denken in duurzame of goedkopere innovatieve oplossingen voor bestaande plannen
  • Ga mee in ontwikkelingen en voorzieningen voor elektrische auto’s zoals makkelijker beleid op het gebied van laadpalen en het gebruik van overcapaciteit op het electriciteitsnet
  • Onkruidvoorkoming door andere voegen te gebruiken in de bestrating