Wollig

“Tja, in drie jaar tijd kunnen we niet ineens van de kelder op  de zolder staan.” 

Met die woorden reageerde de directeur van de Serviceorganisatie (SO) Jeugd ZHZ op een opmerking van de VVD over het Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2017.

Het programma lag afgelopen dinsdag ter consultatie voor aan de Raad. Het is een document vol wollig taalgebruik en vaag omschreven doelen. 

Daarnaast is duidelijk dat geld voornamelijk besteed wordt aan het oprichten van vele werkgroepen, overlegtafels, programma’s met hippe namen en nieuwe managers. 

De SO begint hierdoor een logge, inefficiënte en geldverslindende organisatie te worden. Dat baart ons zorgen. De VVD wil scherp geformuleerde doelstellingen zien en harde toezeggingen van de organisatie. 

Kortom een concreet programma waarmee we verder kunnen. We kunnen wellicht in drie jaar tijd niet al op de zolder staan. 

Maar als we nu nog steeds de kelder niet uit zijn, dan gaat er iets niet goed. Het gaat om de jeugd. Die moet centraal staan!