Kunst en cultuur voor alle kinderen

Afgelopen week hebben wij de nieuwe Kunst- en Cultuurnota vastgesteld. Uitgangspunt van deze nota is dat vanaf volgend jaar alle kinderen op alle basisscholen kennis kunnen maken met alle vormen van kunst en cultuur. Dat ondersteunt de VVD van harte!

De organisatie die de educatie op scholen zal gaan coördineren, zal zo veel als mogelijk gaan werken met lokale partners. Voor onze fractie is dit een heel belangrijk punt. Wij hebben gesproken met enthousiaste ondernemers uit onze gemeente die de educatie op en na school heel graag willen gaan verzorgen. Lokale ondernemers, geworteld in de Zwijndrechtse samenleving. Als zij op school kinderen weten te enthousiasmeren, dan kunnen deze kinderen diezelfde docenten ook buiten schooltijd opzoeken voor lessen. Gewoon op hun fiets, dichtbij in hun eigen dorp.

Door ons beleid te vernieuwen en samen te werken met ondernemers die er iets moois van willen maken, zetten we kunst- en cultuur hier in Zwijndrecht weer op de kaart!


Mark Roodbol

Fractievoorzitter VVD Zwijndrecht-Heerjansdam