Open Netwerk

Eind vorig jaar is de Commissie Toekomst naar buitengekomen met haar plannen voor de toekomst van onze partij. De oude hiërarchische structuur met hoofdbestuur, provinciecentrales, kamercentrales en afdelingen moet worden ingeruild voor een eenvoudigere structuur die meer past in onze huidige platte netwerkmaatschappij. We moeten als VVD toegankelijker en laagdrempeliger worden, niet alleen voor leden maar voor alle liberaal denkenden en ‘voelenden’ in Nederland. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebben 2,4 miljoen kiezers op de VVD gestemd, maar we hebben als partij maar 30.000 leden. Het oude systeem van lidmaatschap werkt niet meer, maar blijkbaar zijn er wel miljoenen Nederlanders die het liberale gedachtegoed een warm hart toedragen. Daar liggen mogelijkheden.

Ook lokaal zullen we moeten moderniseren en ons moeten omvormen tot een open netwerkorganisatie. Een uitnodigend netwerk van gelijkgestemden en hen in staat stellen om samen, fysiek en digitaal, te werken aan het liberaler maken van Zwijndrecht.

Fysieke bijeenkomsten zijn de afgelopen jaren bij onze afdeling een groot succes gebleken. Denk bijvoorbeeld aan de avond met gastspreker Laetitia Griffith. Ik denk dat we die lijn zeker moeten doorzetten. Maar waar we wel iets in te halen hebben is de digitale hoek. Daarin blijft onze afdeling achter. Persoonlijk vind ik social media een ietwat overschat medium, maar we kunnen er ook zeker niet omheen. We zullen onze online communicatiemogelijkheden beter in moeten zetten om onze leden, maar vooral ook niet-leden te informeren. Social media en online fora bieden ook mogelijkheden om op een eenvoudige manier in gesprek te gaan met liberaal denkenden in Zwijndrecht. In deze snelle, digitale wereld waarin nieuws al gauw oud nieuws is, kunnen we dan ook snel reageren.

Welke offline- en onlinemogelijkheden moeten we volgens u beter gaan benutten? Wat kunnen we als fractie, bestuur en leden verbeteren als het gaat om netwerken en communicatie? Ook moeten we ons bijvoorbeeld de vraag stellen of in deze snelle, digitale wereld een “langzame” papieren nieuwsbrief nog wel past.

Ik ga graag met u in gesprek! Laat me weten hoe u hierover denkt en bel of email me. Of stuur me een handgeschreven brief. Dat mag natuurlijk ook. ;)


Mark Roodbol  

Fractievoorzitter VVD Zwijndrecht-Heerjansdam