Sportvoorziening Develpark. Schoon, Heel en Veilig.

Al jaren wordt er gepraat over een grotere sportvoorziening in het Develpark tegen de parkeerplaats aan. Hiervoor is een krediet beschikbaar van € 70.000,00. Het College komt nu naar de Raad met het verzoek nog € 30.000 beschikbaar te stellen om de sportvoorziening groter en multifunctioneler te kunnen maken. Hieronder de tekst die ik uitgesproken heb tijdens de behandeling van dit punt.

Het is een langgewenste voorziening, een goede zaak met veel meerwaarde. Natuurlijk weer € 30.000 voor de problematiek “Kort Ambacht Noord” maar ook voor heel Zwijndrecht en specifiek de wijken Oudelands Ambacht en Nederhoven.

De VVD verwacht wel een verhoging van de parkeerdruk. Kijk naar wat er nu al aan auto's geregeld rond de JOP’s (jongeren ontmoetings plaatsen) staan, maar we hopen dat de parkeervoorziening voldoende is?

Positief is dat ook dat ouderen, trimmers en bootcamps gebruik kunnen maken van de calisthenics en outdoor gym dat is wel een zeer waardevolle aanvulling.

Een stevige toezegging verwachten wij wel van de wethouder en Burgemeester. Nu is daar een overdekte drugshandel in de JOP's waardoor de doelgroep, hangjongeren, verdrongen worden en toch weer onder de luifel van de Develhal verblijven of helemaal wegblijven. Door de nabijheid van op en afrit van de A16 is het een komen en gaan van drugsklanten en dealers. De VVD is van mening dat hier veel strenger en effectiever op gehandhaafd moet worden desnoods ook met camera's. Het mag niet zo zijn dat een toch kostbare sportvoorziening niet gebruikt wordt omdat de drugshandel er welig tiert. Letterlijk een teken aan de wand is, die 1312 met manshoge cijfers die direct na ingebruikname op een JOP werd geschilderd geeft ook wel de verhouding met de politie weer!!

Voor wie geen straattaal beheerst, dit staat voor de lettervolgorde in het alfabet, of te wel: All Cops Are Basterds.

We hebben met wat medewerkers van de overkant gepraat:

Zij vertelde dat er ongeveer 20 (!) maal per dag een autootje drugs op bestelling komt brengen. Hij kan ze zo uitduiden aan de politie. Sinds de containers er staan zijn de jongeren wel veel meer geconcentreerd in die hoek van de parkeerplaats wat voor de voorzieningen aan de andere kant dus positief is. Glas van kapotgeslagen flessen lag vroeger over het hele terrein verspreid en ook veel tegen de sporthal maar nu je daar niet meer eruit kunt met de auto is dat minder geworden op die plaats. Het is ongelofelijk wat er aan zooi op straat wordt gesmeten, de halve fastfoodketen en drugsafval. Als zij de politie bellen dan zegt die “wat moet ik daar mee”. Soms komen ze even langs maken een praatje en gaan weer weg. Schijnbaar geen opdracht om vuil op te ruimen. Maandagmorgen is de gemeente met 2 of 3 auto’s met wel 8 man bezig om het op te ruimen! Nu het Develpaviljoen ook op zondag open is schaam je je voor je omgeving want na zaterdagavond is er niet opgeruimd door de gemeente. Ik geloof dat er 3x per week wordt opgeruimd door de gemeente met gemeenschapsgeld.

Meeste jongeren zijn voortijdig schoolverlaters type. Nadat de ronde ramen van de sporthal er voor de 10de keer waren ingegooid zitten er nu houten schotten in en hij had gehoord dat er nu rolluiken zouden komen, allemaal gemeenschapsgeld.

Bij een gesprek met de politie gaf die aan hem aan dat zij geen 10 maar 2 incidenten aanhouden omdat het maar 2x is gemeld. Doet de gemeente geen aangifte van vernieling aan gebouwen?

Wij horen nu al van positieve jeugdige die graag naar het Develpark zouden gaan, dat ze dat van hun ouders niet mogen of uit eigen beweging niet willen vanwege hetgeen daar speelt. We twijfelen niet aan de inzet van onze jongerenwerkers en straatcoaches maar die kunnen hier weinig tegen beginnen dit is het domein van de politie die nu in ieder geval zwaar overbelast is zoals we uit het nieuws en van de agenten horen. De in dit stuk genoemde begeleiding zal daarom zwaar tekort schieten om dit uit te roeien en te zorgen dat eenieder zich daar veilig voelt. Dezelfde toezegging die in dit stuk staat betreffende jongerenwerkers, straatcoaches en de politie stond ook in het raadsvoorstel betreffende de JOP’s. Daar werkt het in ieder geval niet is nu wel bewezen.

Zonder keiharde toezegging van de wethouder en een plan van aanpak van de Burgemeester zal de VVD daarom niet instemmen met de verhoging van het krediet en zetten we zelfs vraagtekens bij het huidige budget of de sportvoorziening wel daar in het Develpark moet komen. Zonder duidelijk overtuigend beleid overweegt de VVD zelfs een motie in die richting. We hopen dat wij overtuigd worden want we zijn zeker voor een dergelijke grote sportvoorziening. Maar wel schoon en veilig. We vrezen dat hij aangelegd zal worden en niet gebruikt vanwege de drugscriminaliteit en de vernielzuchtige, overwegend, oudere jeugd die daar nu steeds aanwezig is en de vernielingen die dan ook daar aan de nieuwe sportvoorziening zullen worden aangericht.

Dit is een scherpe tekst die voor veel commotie zorgde in de Raad. Het was allemaal niet zo erg en de jeugd moest toch ergens kunnen hangen? Er werd wel wat geblowd maar niet gedeald enz. enz. Wij als VVD zijn zeker voor goede sportvoorzieningen maar die moeten dan wel SCHOON, HEEL EN VEILIG zijn. Of dit gaat lukken is nog de vraag maar de wethouder en de Burgemeester hebben toegezegd dat er een plan van aanpak komt om dit te bereiken. We zullen voorlopig instemmen met de verhoging van het krediet maar het wel kritisch blijven volgen.