• Wollig

  18 januari − “Tja, in drie jaar tijd kunnen we niet ineens van de kelder op de zolder staan.” Met die woorden reageerde de directeur van de Serviceorganisatie (SO) Jeugd ZHZ op een opmerking van de VVD over het Uitvoeringsprogramma Jeugdhulp 2017. Lees verder

 • Kunst en cultuur voor alle kinderen

  26 november − Afgelopen week hebben wij de nieuwe Kunst- en Cultuurnota vastgesteld. Uitgangspunt van deze nota is dat vanaf volgend jaar alle kinderen op alle basisscholen kennis kunnen maken met alle vormen van kunst en cultuur. Dat ondersteunt de VVD van harte! Lees verder

 • Oprichting Netwerk VVD MerweDrecht

  04 oktober − Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de (landelijke) VVD in november 2015 is besloten tot een nieuwe partijstructuur. Alle oude afdelingen worden omgevormd tot Netwerken met een minimaal aantal van 150 leden. De VVD-afdelingen van Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht-Heerjansdam hebben daarom besloten samen als één Netwerk verder te gaan en hebben op 28 september 2016 het nieuwe Netwerkbestuur geïnstalleerd. Lees verder

 • Bijzonder Algemene Ledenvergadering 28 september

  22 september − Op woensdag 28 september 2016 vindt om 19:30 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht een bijzondere Algmene Ledenvergadering van onze afdeling plaats. Op deze avond vindt ook de huldiging van de Olympische en Paralympische sporters uit Zwijndrecht plaats. Vanwege de verwachte (parkeer)drukte raden wij u aan hiermee rekening te houden. Lees verder

 • De voorjaarsnota uit liberaal perspectief

  30 juni − Binnen de Zwijndrechtse mogelijkheden - we zijn een armlastige gemeente - zijn de financiën op orde. Hiervoor is een compliment aan het college en met name wethouder Financiën, Aaike Kamsteeg, zeker op zijn plaats. We zijn er echter nog niet en wij als VVD moeten tegenwicht bieden aan de wens van diverse politieke partijen om meer geld uit te geven aan zogenaamde “leuke” dingen nu er wat ruimte in de begroting lijkt te ontstaan. Wij zijn daar niet voor. Lees verder

 • VVD Bijdrage Kadernota 2017

  29 juni − Allereerst dank voor de korte en doelmatige opzet van de kadernota die nu voor ons ligt. Natuurlijk niet alleen dank aan het college maar ook aan het ambtelijk apparaat. Dit maakt het beoordelen en verwerken van de gegevens een stuk makkelijker. De raad is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid door het College. Het college stelt dat gezien de eerdere besluitrondes tot bezuiniging verder bezuinigen niet verstandig is. Het college stelt ook dat voor nieuw beleid een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve. Terecht stelt het college dat nieuw beleid geen éénjarige opgave is maar dat die langdurig betaald moet worden. Hiervoor stelt het college in eerste instantie voor om hier de precario opbrengsten voor in te zetten. Het college heeft terecht geconstateerd dat dat niet mogelijk is en dat het uit de algemene middelen moet gefinancierd worden. Waarschijnlijk worden de algemene middelen ook gevoed uit de precario maar dat kan de volgende collegeperiode veranderen. Lees verder

 • Politieke bijeenkomst VVD Dordrecht: het Britse referendum

  08 juni − In aanloop naar het referendum organiseert VVD afdeling Dordrecht een politieke bijeenkomst over de gevolgen van een mogelijke “Brexit”. Tweede Kamerlid Anne Mulder (portefeuillehouder) komt ons nader informeren over de koers van de VVD aangaande dit onderwerp. Het referendum zal de komende weken steeds meer aandacht krijgen in de media. De actualiteit van het onderwerp en de aanwezigheid van Anne Mulder staan garant voor een zeer interessante politieke avond! Lees verder

 • Lintjesregen 2016

  26 april − Vandaag is de dag voor Koningsdag en dus werden vanochtend traditiegetrouw weer duizenden Nederlanders in het zonnetje gezet. In totaal 12 inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam kregen door burgemeester Schrijer een lintje opgespeld als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook onze eigen Kees den Bouw werd verrast en hoorde Dominic Schrijer hem de woorden toespreken “Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om...''. Kees heeft zich jarenlang belangeloos ingezet voor onder andere Hockeyclub Derby en onze afdeling van de VVD. Hij deed dit altijd vrijwillig en vol passie en doet dit nog steeds iedere week met veel plezier. We zijn ontzettend trots op hem en willen hem bedanken voor alles wat hij tot nu toe heeft betekend voor onze partij en voor Zwijndrecht. Kees, proficiat! Lees verder

 • Nieuwe voorzitter

  01 april − Tijdens de algemene ledenvergadering van 31 maart jl. is Geert van de Laar als voorzitter van het netwerk VVD Zwijndrecht – Heerjansdam afgetreden en is Raymond Kilsdonk unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. Kees den Bouw, jarenlang actief geweest voor onze afdeling in meerdere bestuursfuncties, heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. Raymond van Kilsdonk zal als kwartiermaker het huidige proces van het samengaan van ons netwerk met VVD-netwerken in onze omgeving begeleiden. Kees den Bouw en Geert van de Laar werden door de leden van harte bedankt voor de inzet die ze in de afgelopen jaren gedaan hebben. Lees verder

 • Open Netwerk

  18 maart − Eind vorig jaar is de Commissie Toekomst naar buitengekomen met haar plannen voor de toekomst van onze partij. De oude hiërarchische structuur met hoofdbestuur, provinciecentrales, kamercentrales en afdelingen moet worden ingeruild voor een eenvoudigere structuur die meer past in onze huidige platte netwerkmaatschappij. We moeten als VVD toegankelijker en laagdrempeliger worden, niet alleen voor leden maar voor alle liberaal denkenden en ‘voelenden’ in Nederland. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen hebben 2,4 miljoen kiezers op de VVD gestemd, maar we hebben als partij maar 30.000 leden. Het oude systeem van lidmaatschap werkt niet meer, maar blijkbaar zijn er wel miljoenen Nederlanders die het liberale gedachtegoed een warm hart toedragen. Daar liggen mogelijkheden. Lees verder

 • Zwijndrecht tekent convenant Dementie Vriendelijke Gemeenschap

  16 maart − Stichting Alzheimer Nederland en gemeente Zwijndrecht gaan samenwerken om een dementievriendelijke gemeenschap te bevorderen. Hiervoor hebben zij 14 maart 2016 het convenant Dementie Vriendelijke Gemeenschap ondertekend. Namens de gemeente Zwijndrecht ondertekende wethouder Jolanda de Witte het convenant. Mevrouw Aly Dassen ondertekende namens Alzheimer Nederland, afdeling Dordrecht e.o., Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Lees verder

 • Middenstand op achterstand

  09 maart − Opeens zijn er lege plekken in Zwijndrecht en de steden om ons heen. Bekende namen V&D, Scapino, Perrysport en tal van andere zaken houden op te bestaan. In de nieuwsgaring wordt altijd vermeld “foutieve bedrijfsvoering”. Balletje terug “Kosten zijn te hoog van de huur”. Lees verder

 • Algemene Leden Vergadering donderdag 31 maart 2016 in "de Vergulde Swaen"

  04 maart − Op donderdag 31 maart 2016 om 20.00 uur wordt in het Oudheidkundig Museum " de Vergulde Swaen" de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van onze afdeling gehouden. Er is dan ook een mogelijkheid voor een rondleiding. Leden krijgen (nog) een persoonlijke uitnodiging. Lees verder

 • Sportvoorziening Develpark. Schoon, Heel en Veilig.

  15 februari − Al jaren wordt er gepraat over een grotere sportvoorziening in het Develpark tegen de parkeerplaats aan. Hiervoor is een krediet beschikbaar van € 70.000,00. Het College komt nu naar de Raad met het verzoek nog € 30.000 beschikbaar te stellen om de sportvoorziening groter en multifunctioneler te kunnen maken. Hieronder de tekst die ik uitgesproken heb tijdens de behandeling van dit punt. Lees verder

 • Nieuws uit de Drechtsteden

  05 februari − Zichtbaar Samen Maritiem is een sociaal economische analyse van de Drechtsteden waarin is onderzocht wat nu de sterke en zwakke punten zijn van de Drechtsteden. Kortom wat doen we goed en wat kan verbeteren. In dit rapport is opgesteld waarin wij goed zijn maar ook wat wij moeten versterken om beter te worden. Lees verder

 • CC of BCC

  16 januari − Nee, ik heb het niet over het bekende zwarte papier wat als tussenliggend vel fungeerde om gelijktijdig een brief en een kopie te maken. Soms zelfs wel 2 of 3 kopieën. Het woord is wel van het oude carbonpapier afkomstig en het begrip CC en BCC slaat er wel op, dat een kopie van de mail aan iemand ook naar een andere geadresseerde gaat. Lees verder

 • Nieuwsbrief december 2015

  03 januari − Het laatste nummer van ons afdelingsblad (jaargang 32 - nummer 8) staat weer online. In deze nieuwsbrief vindt u de volgende items: Lees verder

 • Derby en de sportvelden op Bakestein

  22 december − We weten het al jaren dat er op Bakestein een groot ruimteprobleem is. Op dit moment zijn er in totaal 3 hockeyvelden van Derby, 10 voetbalvelden voor Pelikaan, Groote Lindt en ZBC. Een honkbalveld en een softbalveld met een trainingshoek voor HSV-Zwijndrecht. De oplettende lezer heeft misschien in de gaten dat ik schrijf “van Derby en voor de voetbal en honk en softbal”. De voetbal en honk- en softbal huurt haar velden van de gemeente en de huur bedraagt ca. 20% van de onderhouds- en investeringskosten van de gemeente. Derby, de hockey-vereniging is eind vorige eeuw ontstaan uit een fusie tussen de Ambachtse en de Zwijndrechtse hockeyverenigingen. De toen nieuwe fusievereniging kreeg van beide gemeentes een kunstgrasveld cadeau en legde zelf, met sponsors, het derde veld aan. Het toenmalig beslist revolutionaire was dat Derby zelf de velden moest onderhouden en vernieuwen indien ze versleten waren. Voor de grond waarop ze gevestigd zijn hoefde ze geen huur te betalen. Dat betekend dat Derby ca. 93% van de kosten zelf dient te dragen en dat hebben ze nu 17 jaar ook gedaan. Mede dankzij de inzet van vrijwilligers. Lees verder

 • Afschaffen betaald parkeren winkelcentrum Walburg

  07 december − Altijd al een wens van de VVD Zwijndrecht-Heerjansdam. In alle verkiezingsprogramma’s sinds 2003 komt u het tegen maar nu gaat het er echt op lijken dat het gaat gebeuren. Bij de invoering eind vorige eeuw heeft de VVD gesteld ermee in te stemmen omdat parkeerregulering op Walburg noodzakelijk was. Oorzaken waren er meerdere: het winkelcentrum was erg geliefd bij de consument, voor die tijd erg groot met divers winkelaanbod, overdekt en concurrerende winkelcentrums waren er nog niet zoveel en het ging gewoon nog goed met de detailhandel. Nog een belangrijke oorzaak was dat de medewerkers van het winkelcentrum hun auto liefst voor de deur parkeerde waardoor de klanten verder weg stonden of geen plekje meer vonden. Lees verder

 • Te gast bij de Brandweer

  21 november − Op donderdag 19 november hebben we een korte algemene ledenvergadering gehouden, gecombineerd met een politiek café, in de brandweerkazerne van Zwijndrecht. De avond werd enthousiast voorgezeten door Raymond Kilsdonk. In deze ALV is Kees den Bouw afgetreden als secretaris en heeft onze afdeling Terry van Ditmars bij acclamatie gekozen als nieuwe secretaris. Kees den Bouw zal als “algemeen bestuurslid” lid blijven van het bestuur van onze afdeling. Ook is kort van gedachten gewisseld over het voorstel vanuit het hoofdbestuur om de partijstructuur te wijzigen. Een onderwerp wat het komende jaar duidelijk op de agenda staat. Tevens is Harmen van Dorsser namens alle leden bedankt voor z’n volle en gedreven inzet, als fractievoorzitter, voor het lokale bestuur en onze afdeling. Hij is zoals bekend, opgevolgd door Mark Roodbol. Lees verder